Issue 4

August 2017

[ CLICK TO ENLARGE ]

Issue 4: August 2017

Hindi Solusyon ang Pagpatay

Kadalasang biktima ng illegal na droga ay kaming mga kabataan, mga kabataang nalululong sa illegal na droga at mga kabataang biktima ng krimeng gawa ng mga lulong sa ipinagbabawal na gamot. Kami ang mga kabataan na sinasabing nais na protektahan ng war on drugs ng administrasyong Duterte.

Ngunit sa nakalipas na mahigit isang taong pagpapatupad ng war on drugs, patuloy pa rin ang kalakaran ng illegal na droga at mga kabataan pa rin ang binibiktima nito. At kabataan pa rin ang napapatay sa war on drugs na sinasabing magbibigay ng proteksyon sa amin.

Hindi isolated ang kaso ni Kian, nang sinimulan ang war on drugs maraming kabataan - sangkot man sa illegal na droga o inosenteng nadadamay lamang o napagkakamalan lamang – ang napapatay. Hindi naging proteksyon ang war on drugs sa mga kabataang napatay, bagkos, ang war on drugs pa nga ang kumitil sa kanilang buhay na nais protektahan nito. Halos lahat rin ng mga nabibiktima at napapatay na mga kabataan ay mula sa pamilyang mahihirap na silang higit na nangangailangan ng proteksyon laban sa mga sindikato ng ilegal na droga.

Kung ang parating nakikita ng mga kabataan ay ang mga paglabag sa karapatang pantao at ang kawalan ng due process, anong magandang maituturo nito sa mga kabataan? Hindi makatutulong sa paghuhubog ng kaisipan ng mga kabataan ang araw-araw na karahasang kanilang nakikita. Ang mga karahasang ito ay magbubunga ng kultura ng karahasan na siguradong magiging problema ng kasalukuyan at mga susunod na pang henerasyon.

Ang laban kontra illegal na droga ay hindi magwawagi kung ang pamamaraan ay karahasan. Patayin mo man ang mga adik ngayon ay hindi nito mawawakasan ang paglaganap ng illegal na droga. Ito ang pinatunayan ng Colombia at ng maraming bansa na sinimulan ang laban kontra droga sa isang madugo at marahas na pamamaraan. Silang mga nauna sa landas ng karahasan ang nagsasabing hindi naging epektibo ang madugong war on drugs.

Kaya kaming mga kabataan ay nananawagan sa administrasyong Duterte na itigil na ang mga patayan na ibinunsod ng war on drugs! Linisin ang hanay ng kapulisin at parusahan ang mga sangkot sa kalakalan ng illegal na droga! Hindi maaaring ang tagapagpatupad ng batas ay sila ring protektor at tagapagpakalat ng illegal na droga.

Nananawagan rin kami na tratuhin ang adiksyon bilang isang pangkalusugang isyu (health issue) at kilalanin bilang mga biktima ang mga kabataang nalululong at nagagamit sa kalakalan ng ilegal na droga. Sa ganitong paraan ay magiging makatotohanan ang paghahangad ng gobyerno na mailigtas at matulungan ang mga kabataang nabibiktima ng illegal na droga. Dapat ring solusyonan ng gobyerno ang lumalalang kahirapan sa lipunan na siyang isa sa ugat ng problema sa adiksyon.

Kaisa kami sa dumaraming nananawagan na wakasan na ang mga patayan at ang marahas na war on drugs ng administrasyong Duterte!

Proteksyon at suportang medikal ang kailangan ng mga kabataang biktima ng illegal na droga!

Hindi solusyon ang pagpatay!

 

*Ang akdang ito ay isinulat ni Jhuly Panday para sa pagpapalaganap sa mga kasapi ng Young Partido Lakas ng Masa (YPLM) at Cavite Youth Empowerment Movement.

Editorial Board


Ramani Silva

Sonny Melencio

Ric Reyes

Ed Tadem

Luke Espiritu

Merck Maguddayao

Walden Bello

Kat Leuch

Ellecer 'Budit' Carlos

Aaron Pedrosa

Cover and layout artist

Zeus Agustin

Links

Partido Lakas ng Masa