Issue 3

July 2017

[ CLICK TO ENLARGE ]

Issue 3: July 2017

EDITORYAL: Ang desisyon ng Supreme Court ay pagpanig sa pagtutuloy ng gyera sa Mindanao

Noong July 4, inayunan ng Korte Suprema ang deklarasyon ng martial law sa buong Mindanao. Sa bilang na 11-3-1, ibinasura ang mga petisyon ng iba’t ibang organisasyon laban sa Proclamation 216 na nagdeklara ng martial law sa Mindanao noon pang Mayo 23.

Labing-isa ang pabor sa martial law, tatlo ang pumosisyon na dapat hanggang Marawi lamang ito, at iisa ang ganap na tumutol. Ito ay ang matapang at progresibong Associate Supreme Court Justice na si Marvic Leonen.

Sa pag-ayon sa martial law, humanay na ang Korte Suprema sa mga institusyong nangangayupapa sa paanan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong Kongreso – ang Kamara at Senado – ay napatunayang tau-tauhan lamang ni Duterte. Hindi ito nagpatawag ng anumang pagdinig sa deklarasyon ng martial law kahit ipinag-uutos ito ng Konstitusyon bente kuwatro oras pagkadeklara ng martial law.

Hudyat ito na wala nang institusyon ng estado na hahadlang sa anumang naisin ni Duterte. Dahil dito, nagpahayag na ang mga alagad ni Duterte na hihingin nila ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao lampas sa dapat na pagtatapos nito sa Hulyo 23.

Martial law sa buong bansa

Nasa upper hand ngayon si Pangulong Duterte para ipatupad ang matagal nang banta na ideklara ang martial law hindi lang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Sino ang pipigil dito kung ang buong lehislatura at hudikatura ay nagkakaisa nang suportahan ang anumang marahas na hakbangin ni Duterte?

Sa gitna ng war on drugs na umubos ng kulang-kulang 7,000 biktima mula Hulyo 2016 – nanatiling tahimik ang Korte Suprema sa kabila ng isinampang mga kaso ng kamag-anak ng mga pinaslang na biktima, kabilang ang ilang bata, sa isinagawang operasyon ng mga pulis at vigilantes sa mahihirap na komunidad.

Sa nasabing desisyon, maliwanag na walang balak ang Korte Suprema na ihinto ang mga paglabag sa karapatang tao na tinukoy ng Integrated Bar of the Philippines-Lanao del Sur gaya ng walang-katwirang reyd at panghahalughog sa maraming kabahayan sa Marawi, ang pagdakip at pag-detain ng maraming sibilyan, at iba’t iba pa. Wala rin itong balak na ipatigil ang halos dalawang beses araw-araw na pambobomba ng militar sa Marawi. Ang Marawi ay isang syudad ngayon na winasak at pinadapa ng tuluy-tuloy na pambobomba ng mga helikopter ng AFP.

Klima ng takot

Ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi nagmumula sa paktwal na pagtataya at pag-aaral ng kalagayan sa Marawi at Mindanao. Nagmumula ito sa takot na ipinalaganap ng rehimeng Duterte sa Mindanao at sa buong kapuluan. Ang takot na ganap na lusubin at pairalin ng Maute at iba pang teroristang grupo sa Mindanao ang kapangyarihang ISIS. Kahit na ang AFP mismo ay nagsasabi na ang Maute ay isang maliit na teroristang grupo lamang sa Lanao del Sur.

Kagaya rin ito ng takot na ipinalaganap ni Duterte sa war on drugs – ang takot na patayin at gahasain ng mga durugista ang mga anak at kaanak ng mga OFWs at mga residente sa Pilipinas.

Sa pinakabuod, ang desisyon ng Supreme Court ay pagpanig sa pagpapatuloy ng digmaan sa Mindanao sa ilalim ng martial law. Kailangang supilin ang terorismo saanman ito sumasabog at namumugad, pero ang terorismo ay hindi masusupil sa pamamagitan ng isa na namang gyera na papatay at pupuksa sa kabuhayan ng libu-libong Bangsamoro.

Ang terorismo na sumabog sa Iraq, Afghanistan, Syria at Libya ay terorismong dulot ng gyera. Hindi ito naglulubay habang nanatili ang gyera at nagiging desperado ang maraming mamamayan na durugin ang isa’t isa para makontrol ang kalagayan.

Lalo lamang papaypayan ng gyera ang kaguluhan sa Mindanao at nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga dayuhang terorista gaya ng ISIS na pumasok at magkuta sa Mindanao.

Oportunidad rin ito sa US military at intelligence forces na lalong makialam sa gyera sa Mindanao para isulong ang matagal na nilang adyenda na pagharian ang kapuluan sa ilalim ng war on terror na inilulunsad nila sa iba-ibang bayan. Kahit ang mga pahayag ni Duterte na puputulin na ang kapit ng US sa Pilipinas at ipatutupad ang independyenteng patakarang panlabas ay hindi maisasakatuparan hanggang ang balangkas ng rehimeng Duterte ay pagpapatuloy ng gyera doon.  

Nananawagan kami sa mamamayan, laluna sa Kamaynilaan at sa labas ng Marawi at Mindanao, na huwag pagamit sa pananakot at sa tangkang pagpapalawak pa ng gyera sa buong kapuluan. Pairalin ang mga mapayapang paraan ng paglutas ng pag-aalsa sa Mindanao at iba pang panig ng Pilipinas. Suportahan ang peace negotiations sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) at iba pang rebeldeng grupo sa Mindanao para makamit ang kapayapaang nakabatay sa pagkakaloob ng karapatan sa sariling-pagpapasya o pamamahala ng Bangsamoro. Ang kapayapaang ito at ang pagpapaunlad ng buong Mindanao ang tanging makalulutas sa gyerang hindi matapos-tapos doon.

Wakasan ang gyera sa Mindanao!

Itigil ang pambobomba sa Marawi!

Negosasyong politikal, hindi gyera!  

 

4 July 2017

Editorial Board


Ramani Silva

Sonny Melencio

Ric Reyes

Ed Tadem

Luke Espiritu

Merck Maguddayao

Walden Bello

Kat Leuch

Ellecer 'Budit' Carlos

Aaron Pedrosa

Cover and layout artist

Zeus Agustin

Links

Partido Lakas ng Masa